علاقه گردشگران به نان محلی بادیه‌نشینیان مراکشی

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_ نان سنتی بادیه‌نشینیان مراکشی موسوم به «المله» که سال‌ها بدون نیاز به ابزار مدرن و

Read more