عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی مطرح کرد : کم توجهی به اهمیت دوره کارشناسی در دانشگاه‌ها

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با انتقاد از کم توجهی به اهمیت دوره کارشناسی

Read more

دبیر اتحادیه دانشگاههای غیرانتفاعی: درخواست غیرانتفاعی ها از وزیر علوم/ ساماندهی بخش خصوصی آموزش عالی

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ دبیر اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی خواستار ساماندهی آموزش عالی در بخش خصوصی شد و

Read more

محقق زلزله‌شناس کشور هشدار داد؛ حرکت “زاگرس” به سمت زلزله‌های بزرگ/هیچ جای ایران مصون از زلزله نیست

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران از تغییر رفتار گسل‌های زاگرس از زلزله‌های کم‌مقیاس به

Read more