انتشار کتاب سعدی شیرازی به زبان ترکی استانبولی

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_ کتاب سعدی شیرازی به زبان ترکی استانبولی در ترکیه منتشر شد.

با همت و حمایت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول و مرکز سامندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کتاب سعدی شیرازینوشته دکتر کاووس حسنلی، توسط اسرا چاکار و الیف نامواوغلو به زبان ترکی استانبولی ترجمه شده است. این کتاب در ۱۵۹ صفحه و ۲۰۰۰  نسخه نیز توسط انتشارات دماوند استانبول منتشر گردید.