انتشار کتاب فردوسی و شعر او به زبان ترکی استانبولی

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_ کتاب فردوسی و شعر او به زبان ترکی استانبولی در ترکیه منتشر شد.

با همت و حمایت وابستگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول و مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کتاب فردوسی و شعر اونوشته دکتر مجتبی مینوی، توسط دکتر نعمت ایلدیریم به زبان ترکی استانبولی ترجمه شده است. این کتاب در ۱۷۱ صفحه و ۲۰۰۰  نسخه نیز توسط انتشارات دماوند استانبول منتشر گردید.