عبور شناور روس از تنگه چناق قلعه

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_ یک فروند شناور ترابری کلاس راپوچا از نیروی دریایی روسیه از تنگه چناق قلعه ترکیه عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری آناتولی یک فروند شناور ترابری کلاس راپوچا به شماره ۱۵۶ متعلق به نیروی دریایی روسیه از جانب دریای مرمره وارد و از تنگه چناق قلعه عبور کرده و مسیر خود را به سوی دریای اژه ادامه داد.

عبور این کشتی که طولش به ۱۱۲ متر رسیده و «یامال» نام داشت، با همراهی نیروهای گارد ساحلی ترکیه صورت گرفته و اطلاعاتی در رابطه با مقصد آن ارائه نشد.