نرخ ارز در بازار امروز استانبول

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_ دلار و یورو صبح امروز در بازار آزاد استانبول به ترتیب ۳,۶۹۷۰ و ۳,۹۲۶۰ به فروش رسید.

به گزارش خبرگزاری آناتولی دلار آمریکا امروزچهارشنبه ۱۲ آوریل ۲۰۱۷ نسبت به لیر ترکیه در بازار آزاد استانبول به بهای ۳.۶۹۵۰ لیر خرید شد و به قیمت ۳.۶۹۷۰ لیر به فروش رسید.

هر یورو در بازار آزاد استانبول نیز به بهای ۳.۹۲۴۰ لیر خرید و به قیمت ۳.۹۲۶۰ لیر فروخته شد.

نرخ دلار و یورو دیروز به ترتیب ۳.۷۱۴۰ و ۳.۹۴۲۰ لیر بود.