شروع بورسیه دانشگاهی دولت ترکیه

شروع بورسیه دانشگاهی دولت ترکیه برای داوطلبان خارجی
توجه : این بورسیه فقط برای داوطلبان خارجی ای که در هیچ دانشگاه و برنامه بورسیه دیگری در ترکیه مشغول به تحصیل نیستند.
۲۹ فوریه(۱۰اسفند ۱۳۹۴) تا ۳۱ مارس(۱۲فروردین۱۳۹۵)

لینک مربوط : http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/tr/haberler/799-2016-turkiye-burslari-basvurulari-basliyor-