تقدیر وزارت آموزش عالی افغانستان از آژانس تیکا ترکیه

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_ وزارت آموزش عالی افغانستان از تلاش ها و خدمات آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» بابت طرح ارتقای سطح آموزشی معلمان افغانستان قدردانی کرد.

بر اساس گزارش آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (TIKA)، این آژانس با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش افغانستان از سال ۲۰۱۶ تا کنون برای ۲ هزار ۴۰۰ معلم زمینه های آموزشی را فراهم کرده است.

در مراسم اعطای گواهینامه که از طرف این آژانس در مرکز علمی «تیکا» واقع در کابل، پایتخت افغانستان بر گزار شد؛ فریده مومند، وزیر آموزش عالی- نسرین اوریا خیل، وزیر کار و امور اجتماعی- رحیل محمد فرمولی، معاون بخش تکنیکی و مسلکی وزارت آموزش و پرورش- سید علی مودودی، مشاور وزارت بهداشتی افغانستان و مسئولین دیگری از سایر بخش ها نیز شرکت داشتند.

فریده مومند، وزیر آموزش عالی افغانستان در این مراسم گفت: از کشور دوست و برادر ترکیه به خاطر ارتقای سطح آموزشی معلمان کشورمان تشکر و قدردانی می کنیم.

گوگ‌خان کسر، معاون مسئول هماهنگی آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» در کابل اظهار داشت: “شمار زیادی از معلمان افغانستانی به خاطر وجود مشکلات امنیتی، نتوانستند در این دوره ها که به منظور ارتقاء سطح کیفی آموزش آموزگاران برگزارشد، شرکت کنند. در برنامه ضمن خدمت ارتقای ظرفیت و توان آموزشی معلمان که از طرف وزارت آموزش و پرورش برای ۳ هزار معلم ایجاد شده، ما به عنوان آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا»؛ برای هزار و ۵۷۵ معلم زمینه آموزشی ارتقای کیفیت آموزش را فراهم نمودیم. در سال گذشته از طرف این آژانس برای ۲ هزار معلم زمینه سازی شده بود، اما امسال این تعداد را به ۲ هزار ۴۰۰ معلم ارتقا دادیم”.

وی در پایان گفت: این دوره آموزشی با کیفیتی بالا برگزار شد و تمام نیازهای آموزشی آموزگاران از طرف آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه «تیکا» بر آورده شد. ما در جهت آموزش بهتر اطفال این کشور دوست و برادر با وزارت آموزش و پرورش افغانستان برای ارتقای ظرفیت آموزشی معلمان همکاری می کنیم و اطمینان داریم که این برنامه ها مفید واقع می شود”.