دستگیری ۵۰ مهاجر خارجی غیرقانونی در استان ادیرنه ترکیه

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_ نیروهای ژاندارمری استان ادیرنه ترکیه، ۵۰ مهاجر خارجی که قصد داشتند به صورت غیرقانونی به خارج از کشور بروند را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی نیروهای ژاندارمری استان ادیرنه ترکیه، ۵۰ مهاجر خارجی که قصد داشتند از راههای غیرقانونی به خارج از کشور بروند را در روستاهای «یینی کدین، بوسنا و اورهانیه از توابع مرکز این استان دستگیر کردند.

دستگیرشدگان از اتباع کشورهای ایران، پاکستان، سومالی، عراق و سوریه بوده و پس از انجام مراحل اداری توسط پلیس استان به اداره مهاجرت ادیرینه منتقل شدند.