خیز شرکت‌های آسیایی به سوی بازار ترکیه

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_ داده‌های بانک مرکزی ترکیه نشان می‌هد بیش از یک سوم سرما‌یه‌گذاری مستقیم بین‌المللی در کشور، متعلق به منطقه آسیا است.

براساس داده‌های بانک مرکزی ترکیه، ۲ میلیارد و ۶ میلیون دلار از کل مبلغ ۶ میلیارد و ۷۱۴ میلیون دلاری سرمایه‌گذاری مستقیم بین‌المللی در سال ۲۰۱۶ در ترکیه مربوط به منطقه آسیا است.

در همین مدت بسیاری از شرکت‌های آسیایی برای ورود به بازارهای خاورمیانه و اروپا با شرکت‌های ترک به مذاکره پرداختند.

در همین رابطه مراد کولباشی، رئیس هماهنگی شوراهای آسیا-پاسفیک سازمان ارتباطات تجارت خارجی ترکیه در گفتگو با خبرنگار آناتولی گفت:

به علت اینکه تعرفه واردات اجناس چینی افزایش داشته است، شرکت‌ها مایل به تولید در ترکیه هستند، زیرا پویایی بازار در کشور ما آنقدر زیاد است که هزینه تولید این شرکت‌ها را پوشش می‌دهد.

✍️ دیدگاه شما 🙏