دروغ پردازی رسانه های ایران درمورد ضرب و شتم یک شهروند این کشور

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_رسانه های ملی ایران به ویژه سایت هاى رسمى این کشور ویدیوئی مبنی بر ضرب و شتم چند ایرانى توسط ماموران ترکیه منتشر کردند که معلوم شد کذب محض است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی رسانه های ملی ایران به ویژه سایت هاى رسمى این کشور ویدیوئی مبنی بر ضرب و شتم چند تن از اتباع ایرانى توسط ماموران ترکیه در مرز گوربولاغ منتشر کردند که معلوم شد کذب محض است.

مقامات ترکیه از پیگیری جدی فیلم دعوا میان دو تبعه ایرانی و یک تبعه ترکیه به دلیل ازدحام در صف هنگام عبور در مرز گوربولاغ ترکیه خبر داده و اظهار داشتند که بلافاصله به ابعاد و زوایای آن رسیدگی و قضیه را از نزدیک پیگیری جدی کرده اند.

بر اساس تحقیقی که توسط مقامات ترکیه انجام گرفت، میان دو تن از اتباع ایرانی و یک تبعه ترکیه در روز ۳۰ مارس در مزر گور بولاغ به علت شلوغی و ازدحام در صف در حال عبور از ترکیه به ایران درگیری به وقوع پیوسته و ماموران مرزی ترکیه بلافاصله پس از مطلع شدن از این اتفاق برای کنترل اوضاع وارد عمل شدند. طرف ترک این مناقشه از مامور نبوده و یک شهروند عادی تبعه ترکیه بوده است.

براساس اطلاعات دریافتی از مقامات ترکیه، روند قضایی طرف های دعوا به دادسرای منطقه ارجاع و پس از بررسی پرونده آنها از سوی دادسرا آزاد شدند.

طی دو روز اخیر ویدیویی توسط برخی رسانه های ایران به نقل از فضاهای مجازی منتشر شده که در آن تعدادی از افراد مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. منتشر کنندگان مدعی هستند که این فیلم مربوط به رفتار ماموران کشور ترکیه با اتباع ایرانی در مرز گوربولاغ و مقابل مرز بازرگان ایران است.

✍️ دیدگاه شما 🙏