دعوت دانشجویان از نخست وزیر ترکیه برای صرف چایی

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_ نخست وزیر ترکیه به دعوت دانشجویان در استان ادیرنه کشور برای صرف چایی به خانه آنها رفت.

به گزارش خبرگزاری آناتولی 

بنعلی یلدریم، نخست وزیر ترکیه در همایشی در استان ادیرنه در پاسخ به دانشجویان دانشگاه تراکیا که با حمل پلاکاردی با مضمون “جناب نخست وزیر آیا به ضیافت چایی “بله” می گویید؟” وی را به خانه خود دعوت کرده و یلدریم نیز این دعوت را پذیرفت.

یلدریم به خانه‌ای که مشخص شد خانه دانشجویی بوده است، رفته و مدتی با شیدا آک کایا، یکی از دانشجویان ساکن این خانه، پدر او و یکی دیگر از دانشجویان گفتگو کرد.

نخست وزیر در این خانه چایی خورده، با دانشجویان سلفی گرفت و با مادر شیدا آک کایا در استان بالیکسیر نیز به صورت تلفنی صحبت کرد. وی همچنین به این دانشجویان هدایایی داد.

✍️ دیدگاه شما 🙏