آخرین اخبار مربوط به آزمون YÖS دانشگاههای ترکیه در سال ۲۰۱۷

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_آخرین اخبار مربوط به آزمون YÖS دانشگاههای ترکیه در سال ۲۰۱۷ به شرح زیر است:

به گزارش موسسه تباعلم:

 

 • دانشگاه ریزه: 

 

تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۳ فروردین ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۵۰ دلار

 

 • دانشگاه موغلا: 

 

تاریخ آزمون : ۲۳ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۳ اردیبهشت ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۵۰ لیر ترکیه

 

 • دانشگاه استانبول آیدین: 

 

تاریخ آزمون : ۲۶ فروردین ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۵ فروردین ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۲۰ لیر ترکیه

 

 • دانشگاه سلجوق : 

 

تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۹۶ ساعت ۱۱

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۵ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۳۰ لیر ترکیه

ظرفیت ها : دندانپزشکی ۳۰ نفر، پزشکی ۳۰ نفر

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، وان، قونیه

 

 • دانشگاه حاجت تپه : 

 

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۸ تیر ۹۶

شرایط پذیرش: معدل پیش دانشگاهی بالای ۱۸  و یا شرکت در آزمون SAT

 

 • دانشگاه جلال بایار : 

 

تاریخ آزمون : ۳۰ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۷ اردیبهشت ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۲۰۰ لیر ترکیه

 

 • دانشگاه آتاتورک : 

 

تاریخ آزمون : ۱۴ خرداد ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۷ فروردین ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۲۳۰ لیر ترکیه

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، وان، ازمیر، ارزروم، ترابزون، بورسا، ادیرنه، قاضی ان تب

 

 • دانشگاه پاموکاله : 

 

تاریخ آزمون : ۲۰ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۰ فروردین ۹۶

 

 • دانشگاه دوملوپینار (کوتاهیا) : 

 

تاریخ آزمون : ۴ خرداد ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۷ اردیبهشت ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۵۰ لیر ترکیه

مراکز آزمون : کوتاهیا

 

 • دانشگاه سلیمان دمیرل : 

 

تاریخ آزمون : ۳۰ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۰ فروردین ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۲۴۰ لیر ترکیه

 

 • دانشگاه جمهوریت : 

 

تاریخ آزمون : ۱۱ تیر ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۱ اردیبهشت ۹۶

ظرفیت ها : پزشکی ۲ نفر

 

 • دانشگاه آنکارا : 

 

تاریخ آزمون : ۲۴ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۷ فروردین ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۰۰ دلار

 

 • دانشگاه نامیک کمال : 

 

تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۱ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۳۰ لیر ترکیه

مراکز آزمون : تکیرداغ

 

 • دانشگاه مرسین : 

 

تاریخ آزمون : ۳۰ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۴ فروردین ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۵۰ لیر ترکیه

 

 • دانشگاه فیرات : 

 

تاریخ آزمون : ۲۴ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۷ اردیبهشت ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۷۵ لیر ترکیه

 

 • دانشگاه ار جی اس : 

 

تاریخ آزمون : ۳۰ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۰ فروردین ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۲۵۰ لیر ترکیه

 

 • دانشگاه بالیکسیر : 

 

تاریخ آزمون : ۲۰ فروردین ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۵ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۵۰ لیر ترکیه

ظرفیت ها : پزشکی ۷ نفر

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، بورسا، بالیکسیر

 

 

 

 • دانشگاه کجاالی : 

 

تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۰ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۳۰۰ لیر ترکیه

مراکز آزمون : کجاالی

 

 • دانشگاه آک دنیز:

 

تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۱ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال(هزینه حواله بانکی) + ۲۰۰ لیر ترکیه

ظرفیت ها :  پزشکی ۱۵ نفر، دندانپزشکی ۷ نفر

مراکز آزمون : وان، آنکار، استانبول، آنتالیا

 

 • دانشگاه یلدیزتکنیک :

 

تاریخ آزمون : ۲۴ اردیبهشت ۹۶

 

 • دانشگاه الوداغ:

 

تاریخ آزمون: ۱۶ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۱ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال(هزینه حواله بانکی) + ۶۰ دلار ترکیه

ظرفیت ها :  پزشکی ۴۰ نفر

مراکز آزمون : وان، بورسا

 

 • دانشگاه کارادنیز :

 

تاریخ آزمون: ۱۷ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۱ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال(هزینه حواله بانکی) + ۲۰۰ لیر ترکیه

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول ، وان، ازمیر، آنتالیا، بورسا، ادیرنه، قاضی ان تب، هاتای ، مرسین ، ترابزون

 

 • دانشگاه چکوراوا:

 

تاریخ آزمون: ۱۰ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۱ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال(هزینه حواله بانکی) + ۲۵۰ لیر

ظرفیت ها :

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول ، وان

 

 • دانشگاه مارمارا:

 

تاریخ آزمون: شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۴ فروردین ۹۶

 

 • دانشگاه ۱۹ ماییس سامسون:

 

تاریخ آزمون: شنبه ۲ اردیبهشت ۹۶
آخرین مهلت تحویل مدارک :۲۱ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال(هزینه حواله بانکی) + ۲۰۰ لیر ترکیه

ظرفیت ها :

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، سامسون، وان، قاضی ان تپ، هاتای، ادیرنه

 

 • دانشگاه استانبول:

 

تاریخ آزمون: شنبه ۹ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک :۲۱ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال(هزینه حواله بانکی) + ۲۵۰ لیر ترکیه

ظرفیت ها : دندانپزشکی ۵ نفر، پزشکی ۲۵ نفر، داروسازی  ۱۰ نفر

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، ارزروم، وان، قاضی ان تپ، ترابزون، ادیرنه

✍️ دیدگاه شما 🙏