هزینه تحصیل در ترکیه

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_ به طور کلی هزینه تحصیل در ترکیه با توجه به نوع دانشگاه (دولتی-خصوصی) ونوع رشته ی تحصیلی و مقطع تحصیلی و … متفاوت می باشد.

به گزارش تومر پول در زیر برای نمونه شهریه ی سالانه ی دو دانشگاه خصوصی و دولتی ترکیه در رشته های مختلف به اختصار آمده است.

دانشگاه استانبول بیلگی (خصوصی)

 

رشته تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد و دکتری

حقوق

۲۶۰۰۰ لیر

۱۹۴۰۰ لیر

معماری

۲۶۸۵۰ لیر

۲۵۵۰۰ لیر

پزشکی

۲۰۹۵۰ لیر

MBA

۲۶۹۰۰

دانشگاه آنکارا (دولتی)

 

رشته تحصیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد و دکتری

مهندسی

۱۵۲۹ لیر

۱۳۵۹ لیر

ادبیات

۱۲۸۱ لیر

۱۰۱۵ لیر

حقوق

۱۰۲۷ لیر

۱۰۲۰ لیر

پزشکی

۲۱۳۴ لیر

✍️ دیدگاه شما 🙏