بازتاب خبر کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه در خبرگزاری آناتولی

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ مطلب روز گذشته کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه تحت عنوان “بیانیه کانون دانشجویان ایران در مورد امتیازات تحصیل در ترکیه” در خبرگزاری آناتولی فارسی ترکیه انعکاس یافت.

این مطلب تحت این عنوان در سایت کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه منتشر شده بود :

شمار دانشجویان ایرانی در موسسات آموزش عالی ترکیه در سال های اخیر با توجه به اعتبار علمی، مزایا، فرصت های بین المللی و بورس های تحصیلی متعدد آنها با افزایش چشمگیری روبرو بوده است.

 

✍️ دیدگاه شما 🙏