معرفی دانشگاه اولوداغ و دانشکده های آن در (بورسا)

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه- این دانشگاه از جمله دانشگاههای دولتی ترکیه در سال۱۹۷۵ در بورسا ساخته شد. دارای۸ دانشکده، یک مدرسه عالی، ۱۰ مدرسه آموزش شغلی، ۳ انستیتو و ۵ مرکز تحقیقات است. تعداد دانشجویان آن۳۵ هزار نفر و تعداد کادر علمی آن حدود ۲ هزار نفر است. زبان آموزش دانشگاه ترکی است. مجتمع دانشگاه در ناحیه GÖRÜKLEکه در ۲۰ کیلومتری شهر است، قرار گرفته است. ارتباط با مجتمع از طریق شرکت اتوبوسرانی برقرار است.

کتابخانه: کتابخانه مرکزی دانشگاه در مجتمع مذکور قرار دارد. این کتابخانه به شبکه اینترنت متصل است و دانشجویان میتوانند از شبکه مذکور بهره مند شوند.

اسکان ـ تغذیه: در بورسا دو خوابگاه دانشجویی متعلق به سازمان اعتبار و خوابگاهها وجود دارد. علاوه بر آن، تعدادی خوابگاه خصوصی نیز امر اسکان دانشجویان را عهده دار میشوند.

فعالیتهای فرهنگی: در دانشگاه، باشگاههای دانشجویی در زمینه های موسیقی، هنر و… فعالیت مینمایند. دانشجویان علاقمند میتوانند از باشگاههای مذکور استفاده نمایند.

تأسیسات ورزشی: مجتمع دانشگاه دارای۳ سالن ورزشی سربسته و تعداد زیادی میدانهای باز ورزشی برای بازیهای فوتبال، تنیس و بسکتبال است.

خدمات بهداشتی: در اولوداغ۴ مرکز جداگانه درمانی ـ اجتماعی امر معاینه دانشجویان مراجعه کننده را عهده دارند. مراکز فوقِ در صورت لزوم میتوانند دانشجویان را به بیمارستان مرکز تحقیقات دانشکدهه پزشکی معرفی نمایند.

رشته های تحصیلی دانشگاه:

·         مدرسه عالی بهداشت بورسا: پرستاری، کارمندی بهداشت

·         دانشکده تربیت معلم: دبیری در رشته های: زبان آلمانی، رایانه و تکنولوژی های آموزشی، زبان فرانسه، زبان انگلیسی، پیش دبستانی، مشاوره و راهنمایی، کلاس داری، زبان ترکی

·         دانشکدهعلوم پایه و ادبیات: بیولوژی، فلسفه، فیزیک، شیمی، ریاضیات، روانشناسی، تاریخ صنعت، جامعه شناسی، تاریخ، زبان و ادبیات ترکی

·         دانشکده اقتصاد و علوم اداری: اقتصاد کار و روابط صنعتی، اکونومتری، اقتصاد، مدیریت، مدیریت عمومی، مالیه، روابط بین الملل

·         دانشکده الهیات: الهیات، دبیری فرهنگ دینی و علماخلاِ دوره ابتدایی

·         دانشکده مهندسی: مهندسی در رشته های: محیط، الکترونیک، صنایع، ماشین آلات، معماری، نساجی

·         دانشکده پزشکی

·         دانشکده دامپزشکی

·         دانشکده کشاورزی: تولید گیاهی، مهندسی غذا، تولید حیوانی، تکنولوژی کشاورزی