اساسنامه کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه

• ماده یک
نام سازمان : کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه

• ماده دو
منظور از تاسیس: کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه یک سازمان غیردولتی است که بدون وابستگی به مراکز دولتی ایران بصورت کاملا مستقل فعالیت خود را آغاز نموده و ضمن اعطای تسهیلات و امتیازات ویژه به دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه و شناسایی آنان زمینه مناسبی جهت پشتیبانی از آنان در طول تحصیل و پس از آن را فراهم نماید ، تشکیل شده است. این سازمان دارای هویت کاملاً مستقل بوده و به هیچ جریان فکری، سیاسی، مذهبی و… وابستگی ندارد.

• ماده سه
محل ثبت این سازمان ترکیه بوده و اساسنامه آن بر اساس قوانین و مقررات سازمان های غیردولتی این کشور تنظیم گردیده است.

• ماده چهار
فعالیت های این سازمان به صورت کشوری بوده و می تواند در تمامی استان های ترکیه نمایندگی و دفتر داشته باشد.

• ماده پنج
اهداف این سازمان :
الف) هدف کوتاه مدت : تلاش در جهت مساعدت به دانشجویان ایرانی در بدو ورود به ترکیه و کمک به روند ثبت نام آنان در دانشگاه های و مسایلی نظیر حل مساله اقامت ایشان.
ب) هدف میان مدت : تلاش در جهت حل مشکلات اداری دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه و ارایه تسهیلاتی نظیر تخفیف در غذا، پوشاک، بیمه دانشجویی ، کتاب، بلیط هواپیما و در اتوبوس و تسهیلاتی از این دست در طول تحصیل.
ج) هدف دراز مدت : تلاش در جهت راه اندازی کانون فارغ التحصیلان ایرانی مقیم ترکیه به منظور بهره برداری متقابل متخصصین ایرانی مقیم ترکیه از خدمات
و تسهیلات یکدیگر.

• ماده شش
چهارچوب فعالیت های سازمان:
اطلاع رسانی در خصوص قوانین و نحوه تحصیل در ترکیه برای افرادی که از داخل کشور قصد تحصیل در ترکیه را دارند.
ارائه اطلاعات لازم در خصوص نحوه تحصیل و پذیرش در دانشگاه های مختلف ترکیه و چگونگی طی شدن این مسیر با کمترین هزینه و بهترین و آسان ترین روش ممکن.
مساعدت در ثبت نام و مراجعه به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ترکیه.
و ارائه اطلاعات لازم و مشاوره در این خصوص از ابتدای تشکیل پرونده تامراحل بعد.
همکاری و همفکری لازم در خصوص نحوه اسکان و انتخاب محل سکونت در ایام تحصیل.
مساعدت در یافتن شغل و کار مناسب جهت امرار معاش متناسب با تخصص و مهارت های دانشجویان در طی مدت تحصیل.
تلاش در جهت تسریع در روند رسیدگی به مشکلات اداری دانشجویان در کمترین زمان ممکن.
تلاش در جهت ایجاد همدلی میان دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه با گرایش های مختلف سیاسی، اجتماعی، قومی و مذهبی و پرهیز از هر گونه اختلاف و تاکید بر نقاط اشتراک میان همگی آنان.
تلاش در جهت اطلاع رسانی و ارائه اخبار و تحلیل های لازم از شرائط تحصیل در ترکیه و آخرین قوانین مربوط به آن.
اطلاع رسانی به ایرانیان سراسر دنیا و نیز مردم ترکیه از وضعیت پیشرفت تحصیلی و اخبار مربوط به دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه.
ایجاد ارتباط موثر و گفتگو با مراکز دولتی و مراکز آموزش عالی ترکیه به منظور تسریع در روند رسیدگی به مسایل دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه.
ایجاد ارتباط دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه با سایر ایرانیان به خصوص اساتید ایرانی و نخبگان.
تلاش به منظور بهره گیری از توانمندی های دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه به خصوص پس از اتمام تحصیل و یافتن شغل مناسب متناسب با تحصیل و تخصص آنان.

• ماده هفت
سازمان باید یک هیات امنا و یک هیات اجرایی داشته باشد.

• ماده هشت
اساسنامه این سازمان بر اساس قوانین و مقررات ترکیه تنظیم گردیده و نظارت بر کلیه فعالیت های آن و نیز هرگونه تغییر در اساسنامه بر عهده هیات امنا خواهد بود.

• ماده نه
انتخاب اعضای هیات اجرائی، نظارت بر استخدام و به کارگیری کارکنان سازمان، نحوه تصویب آئین نامه ها و دستورالعمل های سازمان که بایستی مطابق با قوانین و مقررات ترکیه باشد بر عهده هیات امنا خواهد بود.
تبصره: برای هدایت، مدیریت و کنترل امور و فعالیت های سازمان، هیات امنا علاوه بر تسلط بر مفاد اساسنامه و مقررات، مناسب است که نسبت به قوانین و مقررات ترکیه آشنائی کافی داشته باشند تا احیاناً در تصویب مقررات سازمان موارد متناقضی با قوانین ترکیه به وجود نیاید.

• ماده ده
امور اداری و مالی سازمان از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی سازمان، تنظیم بودجه سالانه و تعیین و پرداخت حقوق کارکنان، انجام هزینه ها، رسیدگی به محاسبات، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات هیات امنا، پرداخت دیون و غرامت ها و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هرگونه پیمان با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیرمنقول و به طور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب سازمان، مشارکت با سایر موسسات و شخصیت های حقیقی و حقوقی، استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و مؤسسات و بازکردن حساب در بانکها، دریافت پول از حسابهای سازمان ، پرداخت اسناد و سفته ها و سایر امور مالی و اداری، بیمه سازمان و اعضا و کارکنان آن، رسیدگی به اختلافات مالی سازمان چه به عنوان شاکی چه به عنوان متشاکی در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدائی و استیناف، انتخاب وکیل برعهده هیات اجرائی با نظارت هیات امنا خواهد بود.

• ماده یازده
راه اندازی و ایجاد کمیته ها، تصویب شرح وظائف آن ها، نظارت بر فعالیت های کمیته ها و کارکنان سازمان، پیشنهاد اصلاح، حذف و یا اضافه نمودن برخی از مواد اساسنامه به هیات امنا بر عهده هیات اجرائی می باشد.

• ماده دوازده
تعداد اعضای هیات امنا بایستی فرد؛ و حداقل هفت نفر بوده و کلیه مصوبات آن با رای اکثریت قابل اجرا می باشد.

• ماده سیزده
حداقل یک و حداکثر پنج نفر از اعضای هیات اجرائی در هیات امنا عضویت خواهند داشت.

• ماده چهارده
در صورت استعفا یا مرگ یا محجوریت یکی از اعضای هیات امنا، فرد دیگری جایگزین وی خواهد گردید.

• ماده پانزده
وظایف هیات امنا:
* استماع گزارش هیات اجرائی در امور مالی و ترازنامه سالیانه سازمان و تصویب آن،
* تصویب پیشنهاد های هیات اجرائی،
* تعیین خط مشی آینده سازمان و تصویب آن،
* انتخاب هیات اجرائی و بازرس،
* تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه.

• ماده شانزده
کلیه اعضای هیات امنا و هیات اجرائی موظف به شرکت در جلسات به صورت منظم بوده و در صورت غیبت بیش از پنج جلسه متوالی یا پانزده جلسه متناوب یا سایر تخلفات دیگر پس از سه بار اخطار کتبی، با تصویب سه چهارم اعضای هیات امنا عضویت فرد خاطی لغو و فرد دیگری جایگزین وی خواهد گردید.

• ماده هفده
جلسات هیات امنا و هیات اجرائی بایستی با حد نصاب حداقل نیمی از اعضا تشکیل شود و هر یک از اعضا می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به فرد دیگری از اعضای هیات امنا یا هیات اجرائی یا فرد دیگری خارج از هیات امنا و هیات اجرائی با تصویب اکثریت اعضا واگذار نماید.

• ماده هجده
جلسات هیات امنا و هیات اجرائی بایستی به صورت منظم و در هر مکان فیزیکی و یا مجازی با استفاده از تکنولوژی کنفرانس تلفنی برگزار شود.

• ماده نوزده
جلسات هیات امنا هر ماه یک بار و جلسات هیات اجرائی حداقل هر دو هفته یک بار برگزار می گردد. جلسات اضطراری نیز با تشخیص رئیس هیات امنا و رئیس هیات اجرائی یا درخواست دو نفر از اعضا تشکیل خواهد گردید.

• ماده بیست
اطلاع رسانی در خصوص زمان و مکان جلسات هیات امنا و هیات اجرائی و هم چنین اخطار به اعضای هیات امنا یا هیات اجرائی می تواند به صورت کتبی، تلفنی و ایمیل باشد.

• ماده بیست و یک
اختلافات بین اعضای هیات اجرائی توسط هیات امنا مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد و اختلافات میان اعضای هیات امنا در صورت حل نشدن در جلسات داخلی، بر اساس قوانین و مقررات ترکیه ، حسب مورد در مراکز ذیربط یا دادگاه صالحه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
.
• ماده بیست و دو
سال مالی سازمان، ابتدای سال میلادی می باشد.
تبصره: ماه دسامبر ابتدای سال مالی برای سال اول که ابتدای تاسیس است، می باشد.

• ماده بیست و سه
نحوه انتصاب مدیران سازمان: هیات امنا همان هیات موسس می باشند که استعفا یا عزل آنان مطابق با این اساسنامه مشخص گردیده است. اعضای هیات اجرائی نیز با رای اکثریت اعضای هیات امنا انتخاب خواهند گردید و انتخاب مدیران اجرائی سازمان نیز با رای اکثریت هیات اجرائی خواهد بود.

• ماده بیست و چهار
عزل اعضای هیات اجرائی با رای اکثریت اعضای هیات امنا و عزل مدیران اجرائی ( روسای کمیته ها ) نیز با رای اکثریت اعضای هیات اجرائی صورت خواهد پذیرفت. پذیرش استعفای اعضای هیات اجرائی یا مدیران اجرائی سازمان نیز با رای اکثریت امکان پذیر خواهد بود.

• ماده بیست و پنج
هیات امنا و هیات اجرائی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و دو نفر را به عنوان نائب رئیس به منظور اداره جلسات انتخاب می نمایند. در غیاب رئیس، نائب رئیس اول و در غیاب نائب رئیس اول، نائب رئیس دوم اداره جلسات را بر عهده خواهد داشت.

• ماده بیست و شش
هیات امنا و هیات اجرائی یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب خواهند نمود و تنظیم صورتجلسات و اطلاع رسانی در خصوص زمان و مکان و دستور جلسات آینده بر عهده دبیر خواهد بود.

• ماده بیست و هفت
اعضای هیات اجرائی پنج نفر شامل یک رئیس، دو نائب رئیس، یک دبیر جلسه و مسئول امور مالی بوده که برای مدت شش ماه انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

• ماده بیست و هشت
مدیر امور مالی سازمان بایستی فردی مطمئن و شناخته شده باشدکه با رای اکثریت اعضای هیات اجرائی انتخاب خواهد گردید و اجرای مفاد ماده ده این اساسنامه بر عهده وی خواهد بود.

• ماده بیست و نه
سازمان دارای یک بازرس اصلی و دو بازرس علی البدل خواهد بود که از سوی هیات امنا به مدت یک سال انتخاب خواهند گردید و انتخاب مجدد آن ها نیز بلامانع است. بازرس و در غیاب وی بازرسان علی البدل می توانند در هر زمان به بازرسی و کپی کردن اسناد و مدارک سازمان اقدام نمایند و کلیه اعضای هیات اجرائی و مدیران اجرائی موظف به همکاری با آنها خواهند بود. بازرس موظف است گزارش خود را به صورت فصلی و سالانه به هیات امنا ارائه نماید.

• ماده سی
هیات اجرائی بایستی سه ماه پیش از اتمام سال مالی، پیشنهاد بودجه و هزینه های سال آینده خود را به صورت دقیق، تفکیک شده و مستدل به هیات امنا ارائه نماید و نیز گزارش سال مالی گذشته را نیز حداکثر دو ماه پس از اتمام سال مالی به صورت دقیق، تفکیک شده و مستدل به هیات امنا تحویل دهد.

• ماده سی و یک
در صورت وجود روابط فامیلی میان یکی از اعضای هیات امنا با یکی اعضای هیات اجرائی و نیز اعضای هیات اجرائی با یکی از مدیران اجرائی، به دلیل تضاد منافع با سازمان، وی حق رای و تصمیم گیری در خصوص خویشاوند خود را نخواهد داشت.

• ماده سی و دو
دانشجویانی که در هیات امنا یا هیات اجرائی سازمان عضویت دارند حق تصمیم گیری در رابطه با دستمزد اعضای هیات امنا، اعضای هیات اجرائی و نیز کارکنان و عوامل اجرائی سازمان را نخواهند داشت، اما تصمیم گیری آنان در خصوص کمک مالی به سایر دانشجویانی که در ارکان تصمیم گیری و اجرائی این سازمان عضویت ندارند، بلامانع است.

• ماده سی و سه
انحلال سازمان :مطابق با قوانین و مقررات ترکیه در خصوص سازمان های غیر دولتی در صورتی که هیات امنا با اکثریت چهار پنجم، رای به انحلال سازمان دهد، یک نفر از بین اعضای هیات امنا و یا خارج از آن به عنوان مدیر تصفیه تعیین خواهد شد.

• ماده سی و چهار
در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات و قوانین ترکیه رفتار خواهد شد.

• ماده سی و پنج
این اساسنامه در سی و پنج ماده تنظیم و به امضا کلیه موسسین سازمان به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات امضا شد.

✍️ دیدگاه شما 🙏