وب سایت های مناسب برای یادگیری زبان ترکی

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ وب سایت های مناسب برای یادگیری زبان ترکی

 

دیکشنری تصویری ترکی استانبولی – انگلیسی آکسفورد
http://turkishonline.orient.ox.ac.uk/apps/oxpdict/

آموزش گام به گام ترکی استانبولی
http://hosaedi.mihanblog.com/

اسامی حیوانات و میوه ها و… با صوت و تصویر
http://www.digitaldialects.com/Turkish.htm

تومر دانشگاه آنکارا
http://tomer.ankara.edu.tr/

– انگلیسی آکسفورد
http://turkishonline.orient.ox.ac.uk/apps/oxpdict/

آموزش گام به گام ترکی استانبولی
http://hosaedi.mihanblog.com/

اسامی حیوانات و میوه ها و… با صوت و تصویر
http://www.digitaldialects.com/Turkish.htm

تومر دانشگاه آنکارا
http://tomer.ankara.edu.tr/