دانشگاه های خاورمیانه و بیلکنت در بین بیست دانشگاه برتر اروپای شرقی و آسیای میانه

موسسه رتبه بندی کیو اس رتبه بندی جدید دانشگاه ها را منتشر کرد

رتبه بندی بهترین دانشگاه های اروپای شرقی و آسیای میانه اعلام شد که بر اساس آن ۱۲ دانشگاه از ترکیه در بین صد دانشگاه برتر جای گرفته اند.فهرست بهترین دانشگاه های کشورهای در حال توسعه و آسیای میانه همه ساله از سوی موسسه رتبه بندی کیو اس منتشر میشود.

۱۲ دانشگاه ترکیه در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر این رده بندی که شامل کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه میشود، جای گرفته است.

دانشگاه های خاورمیانه، بیلکنت، سابانجی، کوچ، بغازایچی و استانبول در بین بیست دانشگاه برتر جای گرفتند.

دانشگاه هایی نظیر حاجتپه، دانشگاه تکنیک استانبول، آنکارا، اگه، غازی و دوکوز ایلول نیز در بین صد دانشگاه برتر رده بندی کیو اس قرار گرفته اند.

منبع : TRT فارسی

QS-World-University-Rankings

✍️ دیدگاه شما 🙏