ملانظری : کاهش ماندگاری دانشجو در دانشگاه اصل مهمی در تصمیم‌گیری‌های شورای آموزشی است

 

 

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه ، رییس دانشگاه الزهرا گفت: در برخی قوانین مصوب معاونت آموزشی وزارت علوم که اختیار به دانشگاه واگذار شده، شورای آموزشی با تاکید بر کاهش ماندگاری دانشجو در دانشگاه تصمیم‌گیری می‌کند.

 

 

مهناز ملانظری رییس دانشگاه الزهرا (س) در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، درباره اعمال سلیقه دانشگاه‌ها در مدت زمان ارائه و گذراندن برخی واحد‌های درسی بیان کرد: قوانین مصوب در معاونت آموزشی وزارت علوم به طور کامل از سوی دانشگاه‌ها رعایت می‌شود، اما طبق سیاست‌های کلی که وزارت علوم در نظر می‌گیرد گاهی درخصوص قوانین اختیاراتی به دانشگاه‌ها واگذار می‌شود.

وی ادامه داد: این اختیارات باعث می‌شود هر دانشگاهی برای آن موضوع خاص مطابق تصمیمات شورای آموزشی با رعایت تمامی جوانب تصمیم‌گیری کند.

رییس دانشگاه الزهرا (س) با اشاره به تصمیمات شورای آموزشی دانشگاه اظهار داشت: این شورا پس از طرح و بررسی موضوعی که اختیارش از سوی وزارت علوم به دانشگاه واگذار شده است، تصمیماتی را مصوب می‌کند.

وی درباره عملکرد متفاوت دانشگاه‌ها در ارائه برخی دروس همچون واحد درسی سمینار در مقطع کارشناسی ارشد عنوان کرد: مدت زمان گذراندن این واحد درسی ممکن است در دانشگاه‌ها مختلف ارائه شود که به دلیل همان اختیاراتی است که از سوی وزارت علوم واگذار شده است.

ملانظری ادامه داد: تصمیم دانشگاه ما برای مدت زمان گذراندن دروسی همچون سمینار کاهش ماندگاری دانشجو در دانشگاه است چرا که طولانی شدن تحصیل دانشجو، دانشگاه را با مشکلاتی مثل کمبود واحد‌های خوابگاهی و به طور زنجیروار مشکلات دیگر روبه رو می‌کند.

وی بیان کرد: بدون شک مختلف عمل کردن دانشگاه‌ها در برخی قوانین آموزشی نه تنها به معنای رفتار کردن خلاف مقررات وزارت علوم نیست بلکه بدین معنا است که دانشگاه‌ها در آن مورد حق تصمیم داشته‌اند.

✍️ دیدگاه شما 🙏