معرفی دانشگاه دوکوز ایلول و دانشکده های آن در ( ازمیر )

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _  دانشگاه دوکوز ایلول به ترکی استانبولی (Dokuz Eylül Üniversitesi) یکی از دانشگاه های برجسته ترکیه به شمار می رود.

این دانشگاه در شهر ازمیر قرار دارد. دانشگاه دوکوز ایلول در سال ۱۹۸۲ با ۱۰ مدرسه فعالیت خود را شروع کرد و اولین دانشگاهی است که آموزش مسئله محور را پیاده سازی کرده است.

بسیاری از قسمت های این دانشگاه در امر آموزش، تحقیق و تمرین دارای استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001و ISO 2000هستند.نام دانشگاه که برابر ۹ سپتامبر است بیانگر تاریخ پایان اشغال یونانیان در این شهر است.

این دانشگاه دارای ۱۲ دانشکده است. این دانشگاه دارای ۱۴ کتابخانه خارج از دانشگاه بوده که استفاده از آن برای کلیه محققان آزاد است این دانشگاه بیش از ۴۵۰۰۰ دانشجو و بالغ بر ۳۰۰۰ کادر علمی، آموزشی دارد.

دانشکده ها‌

 • دانشکده امور آموزشی
 • دانشکده ادبیات
 • دانشکده علوم
 • دانشکده هنرهای زیبا
 • دانشکده دریانوردی
 • دانشکده مهندسی
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده اقتصاد و مدیریت بازرگانی
 • دانشکده معارف
 • دانشکده تحارت
 • دانشکده کشاورزی
 • دانشکده پزشکی و بیمارستان دانشگاه