رده بندی ۱۵ دانشگاه برتر ترکیه در سال ۲۰۱۵

رده بندی ۱۵ دانشگاه برتر ترکیه در سال ۲۰۱۵ توسط دانشگاه صنعتی خاورمیانه.

این رده بندی توسط مرکز پژوهشهای انفورماتیک دانشگاه  صنعتی خاورمیانه با در نظر گرفتن تعداد اکادمسین , مقالات منتشر شده توسط هر دانشگاه و عواملی از این دست انالیز شده است.

۱- ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ۷۶۷,۳۵
۲- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ – ۷۰۵,۳۰
۳- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – ۶۹۷,۹۵
۴- İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ – ۶۷۷,۶۹
۵- ANKARA ÜNİVERSİTESİ – ۶۷۷,۳۱
۶- İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ۶۷۴,۸۸
۷- GEBZE TEKNİK ÜNİVESİTESİ – ۶۵۷,۹۴
۸- EGE ÜNİVERSİTESİ – ۶۵۶,۲۹
۹- GAZİ ÜNİVERSİTESİ – ۶۵۱,۸۷
۱۰- SABANCI ÜNİVERSİTESİ – ۶۴۸,۲۹
۱۱- KOÇ ÜNİVERSİTESİ – ۶۳۹,۸۲
۱۲- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – ۶۲۵,۱۷
۱۳- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – ۵۹۷,۹۵
۱۴- YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – ۵۸۷,۰۹
۱۵- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ – ۵۸۶,۶۴ PUAN

لینک خبر :  http://www.hurriyet.com.tr/turkiyenin-en-iyi-15-universitesi-aciklandi-40006231

562e15e20f2544402010b90b