آزمون ست (SAT) و لیست مراکز برگزاری آزمون در کشور ترکیه

آزمون SAT آزمونی است که در کشور ایالات متحده آمریکا بنیان گذاری شده است.افزون بر ایالات متحده آمریکا آزمونی است که در کشور ترکیه نیز جهت اخذ پذیرش توسط دانشجویان خارجی تبار در مقطع کارشناسی دارای اعتبار بوده و از سوی The College Board ترتیب داده می شود. مدت اعتبار نتیجه آزمون مذکور همانند سایر آزمونهای ورودی دانشگاهها دو سال می باشد.

آزمون SAT سالانه ۷ مرتبه در کشور ایالات متحده ی آمریکا  وسالانه ۶ مرتبه دردیگر کشور ها برگزار می شود.

آزمون SAT متشکل از دو بخش آزمون SAT1 و SAT2 می باشد.برای آن دسته از داوطلبانی که قصد ادامه ی تحصیل در مقطع کارشناسی در  دانشگاههای برتر کشور ایالات متحده آمریکا را دارند ،شرکت درآزمون SAT2 و برای آن دسته از دانشجویان خارجی تباری که قصد تحصیل در کشور ترکیه را دارند شرکت در آزمون SAT1 کفایت می نماید.

 

آزمون SAT1 مشتمل بر سه بخش بوده و مدت برگزاری آزمون ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه می باشد.

Mathematics (ریاضیات – هندسه) : متشکل از سه قسمت می باشد. مدت زمان برگزاری این بخش ۷۰ دقیقه بوده و امتیاز قابل کسب از این بخش ما بین ۲۰۰ الی ۸۰۰ می باشد.

Critical reading (درک مطلب انتقادی / ادبیات زبان انگلیسی) : متشکل از سه قسمت می باشد. مدت زمان برگزاری این بخش ۷۰ دقیقه بوده و امتیاز قابل کسب از این بخش ۲۰۰ الی ۸۰۰ می باشد.

Writing (انشاء) : متشکل از سه قسمت می باشد. مدت زمان برگزاری این بخش ۷۰ دقیقه بوده و امتیاز قابل کسب از این بخش ۲۰۰ الی ۸۰۰ می باشد.

Variable section ( بخش ترجیحی ) : مدت زمان برگزاری این بخش ۲۵ دقیقه می باشد. شما در این بخش می توانید به سئوالات یکی از قسمت های ریاضیات ، انشاء و یا درک مطلب انتقادی به دلخواه پاسخ دهید.

سئوالات آزمون به سه شکل مختلف مطرح می گردد،

  • سئوالات چند گزینه ای (Multiple choise questions)
  • سئوالات تشریحی (student – produced responses) ( تعداد ۱۰ سئوال از سئوالات بخش ریاضیات از این گونه می باشد).
  • انشاء (Essay)

نتیجه آزمون SAT1 بر اساس ارزیابی جداگانه هر یک از سه بخش مذکور حاصل می شود. در اخذ پذیرش، دانشگاه های کشور ایالات متحده امریکا امتیاز کسب شده توسط  داوطلب از هر سه بخش آزمون را مدنظر قرار می دهند لیکن دانشگاه های کشور ترکیه مبنای پذیرش را بر اساس دو بخش ریاضیات و ادبیات زبان انگلیسی قرار داده و امتیاز بخش انشاء مدنظر قرار نمی گیرد.

 

مراکز برگزاری آزمون SAT در کشور ترکیه

مرکز برگزاری آزمون SAT شهر برگزاری آزمون
TURKISH-AMERICAN ASSOCIATION ANKARA, TURKEY
BILKENT UNIV PREPERATION SCHOOL ANKARA, TURKEY
TARSUS AMERICAN SCHOOL TARSUS, TURKEY
ROBERT COLLEGE ISTANBUL, TURKEY
THE AMERICAN COLLEGIATE INSTITUTE IZMIR, TURKEY