معرفی دانشگاه فنی استانبول(İstanbul Teknik Üniversitesi) و دانشکده های آن در (استانبول)

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _دانشگاه صنعتی استانبول به ترکی(İstanbul Teknik Üniversitesi) دانشگاهی بین المللی است که در شهر استانبول

Read more