افتتاح نخستین المپیاد ملی ورزش همگانی دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه تهران

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ دکتر نیلی احمدآبادی: ورزش تنها در موضوع تربیت بدنی خلاصه نمی‌شود، ورزش امری فرهنگی است/

Read more

راه اندازی کمپین دانشجویی برای مبارزه با دخانیات در دانشگاه تهران

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه  _  رئیس دانشگاه تهران گفت: برنامه داریم با همکاری دانشجویان کمپین هایی در زمینه مبارزه

Read more