صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه دفاعی از سوی صندوق دانشگاه تهران

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با مرکز راهبری، ساماندهی، مدیریت

Read more

کنفرانس دفاع از پروژه‌های کارشناسی و ارشد دانشگاه تهران برگزار می‌شود

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در راستای رسالت اجتماعی خود و برنامه

Read more

افتتاح نخستین المپیاد ملی ورزش همگانی دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه تهران

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ دکتر نیلی احمدآبادی: ورزش تنها در موضوع تربیت بدنی خلاصه نمی‌شود، ورزش امری فرهنگی است/

Read more

راه اندازی کمپین دانشجویی برای مبارزه با دخانیات در دانشگاه تهران

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه  _  رئیس دانشگاه تهران گفت: برنامه داریم با همکاری دانشجویان کمپین هایی در زمینه مبارزه

Read more