در دانشگاه علمی کاربردی؛ رشته سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد راه اندازی شد

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه  _ برنامه درسی سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد در دانشگاه جامع علمی کاربردی در

Read more

سیلوستر ترنر شهردار شهر هیوستون آمریکا : استانبول الگوی خوبی برای هیوستون است

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ شهردار شهر هیوستون آمریکا ضمن تقدیر از سازماندهی و میهمان نوازی بسیار خوب در بیست

Read more

تحقیقات محققان دانشگاه اژه ترکیه : تنوع ۶۵ طعم و عطر متفاوت قهوه ترک

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ تحقیقات محققان دانشگاه اژه ترکیه در رابطه با ویژگی های قهوه ترک، حاکی از وجود

Read more

کشف ردپای دایناسورهای پردار در ایران توسط عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان و با همکاری استادان دانشگاه های پکن و کلرادو

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _  دکتر نصراله عباسی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان با همکاری استادان دانشگاه‌های پکن و

Read more