شعار بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی : ” برای شما. برای جوانان”

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ بیست و نهمین دوره یونیورسیاد تابستانی دانشجویان جهان ۲۸ مرداد لغایت ۸ شهریور ماه

Read more

برای حضور در مسابقات یونیورسیاد دانشجویان جهان-چین تایپه : اردوی تیم ووشوی دانشجویان ۱۰ تیرماه آغاز می شود

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ برای حضور در مسابقات یونیورسیاد دانشجویان جهان-چین تایپه اردوی تیم ووشوی دانشجویان ۱۰ تیرماه آغاز

Read more