دولت در انتخاب وزیر علوم به بن بست رسیده!/دانشگاه‌ها در شرایط فعلی به وضعیت انفعال رسیده‌اند

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه دولت در انتخاب وزیر

Read more