دومین مدرسه تابستانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ دومین مدرسه تابستانی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مردادماه

Read more

دومین دوره مسابقات دفاع سه دقیقه‌ای از پایان‌نامه‌های دانشجویی برگزار می‌شود

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _  همزمان با فراخوان هفدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی، دومین دوره مسابقات دفاع

Read more

تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاه فردوسی مشهد و یک دانشگاه هندی

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ در دیدار روسای دانشگاه های فردوسی مشهد و مولانا آزاد جودپور هند بر تبادل دانشجو

Read more

رییس دانشگاه امیرکبیر مطرح کرد؛ عدم اختصاص بودجه به دانشگاه‌ها برای ارتقای رتبه‌های جهانی

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه  _  رییس دانشگاه امیرکبیر با تاکید بر اینکه بودجه‌ای از دولت برای قرار گرفتن در

Read more