شوراهای صنفی خواستار تجدید نظر در نرخ اجاره‌بهای خوابگاه‌ها شدند

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ شورای صنفی مرکزی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی در نامه‌ای خطاب به معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر

Read more

اولین دانش‌آموخته رشته مهندسی ساختمان‌های هوشمند فارغ‌التحصیل شد

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ نخستین دانش‌آموخته رشته مهندسی ساختمان‌های هوشمند در دانشگاه تربیت مدرس از پایان‌نامه خود در

Read more