دومین مدرسه تابستانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ دومین مدرسه تابستانی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مردادماه

Read more

اعزام تیم رباتیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر به مسابقات جهانی ژاپن

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از تیم های بین‌المللی ایرانی در عرصه رباتیک به

Read more

رئیس دانشگاه خبر داد: برگزاری دوره مشترک گردشگری بین دانشگاه اصفهان و اتریش

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ رئیس دانشگاه اصفهان گفت: درحال مذاکره برای برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد در حوزه گردشگری

Read more

اردوی وزنه برداران دانشجو در ورزقان برگزار می شود

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ دومین مرحله اردوی تیم ملی دانشجویان جهت شرکت در رقابت‌های یونیورسیاد دانشجویان جهان تایوان در

Read more

اسامی دانشگاههای دارای رشته دندانپزشکی در ترکیه

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ اسامی دانشگاههای دارای رشته دندانپزشکی :  Ankara Üniversitesi(Ankara)  Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Başkent Üniversitesi(Ankara)  Çukurova Üniversitesi(Adana) 

Read more

بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران: آقای روحانی، دولتی تشکیل دهید که هم‌راستا با مردم حرکت کند

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران تاکید کرد: آقای روحانی مردم در روز انتخابات تکلیف خود

Read more