آخرین اخبار مربوط به آزمون YÖS دانشگاههای ترکیه در سال ۲۰۱۷

کانون دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه_آخرین اخبار مربوط به آزمون YÖS دانشگاههای ترکیه در سال ۲۰۱۷ به شرح زیر است:

به گزارش موسسه تباعلم:

 

 • دانشگاه ریزه: 

 

تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۳ فروردین ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۵۰ دلار

 

 • دانشگاه موغلا: 

 

تاریخ آزمون : ۲۳ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۳ اردیبهشت ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۵۰ لیر ترکیه

 

 • دانشگاه استانبول آیدین: 

 

تاریخ آزمون : ۲۶ فروردین ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۵ فروردین ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۲۰ لیر ترکیه

 

 • دانشگاه سلجوق : 

 

تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۹۶ ساعت ۱۱

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۵ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۳۰ لیر ترکیه

ظرفیت ها : دندانپزشکی ۳۰ نفر، پزشکی ۳۰ نفر

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، وان، قونیه

 

 • دانشگاه حاجت تپه : 

 

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۸ تیر ۹۶

شرایط پذیرش: معدل پیش دانشگاهی بالای ۱۸  و یا شرکت در آزمون SAT

 

 • دانشگاه جلال بایار : 

 

تاریخ آزمون : ۳۰ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۷ اردیبهشت ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۲۰۰ لیر ترکیه

 

 • دانشگاه آتاتورک : 

 

تاریخ آزمون : ۱۴ خرداد ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۷ فروردین ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۲۳۰ لیر ترکیه

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، وان، ازمیر، ارزروم، ترابزون، بورسا، ادیرنه، قاضی ان تب

 

 • دانشگاه پاموکاله : 

 

تاریخ آزمون : ۲۰ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۰ فروردین ۹۶

 

 • دانشگاه دوملوپینار (کوتاهیا) : 

 

تاریخ آزمون : ۴ خرداد ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۷ اردیبهشت ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۵۰ لیر ترکیه

مراکز آزمون : کوتاهیا

 

 • دانشگاه سلیمان دمیرل : 

 

تاریخ آزمون : ۳۰ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۰ فروردین ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۲۴۰ لیر ترکیه

 

 • دانشگاه جمهوریت : 

 

تاریخ آزمون : ۱۱ تیر ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۱ اردیبهشت ۹۶

ظرفیت ها : پزشکی ۲ نفر

 

 • دانشگاه آنکارا : 

 

تاریخ آزمون : ۲۴ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۷ فروردین ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۰۰ دلار

 

 • دانشگاه نامیک کمال : 

 

تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۱ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۳۰ لیر ترکیه

مراکز آزمون : تکیرداغ

 

 • دانشگاه مرسین : 

 

تاریخ آزمون : ۳۰ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۴ فروردین ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۵۰ لیر ترکیه

 

 • دانشگاه فیرات : 

 

تاریخ آزمون : ۲۴ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۷ اردیبهشت ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۷۵ لیر ترکیه

 

 • دانشگاه ار جی اس : 

 

تاریخ آزمون : ۳۰ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۰ فروردین ۹۶

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۲۵۰ لیر ترکیه

 

 • دانشگاه بالیکسیر : 

 

تاریخ آزمون : ۲۰ فروردین ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۵ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۱۵۰ لیر ترکیه

ظرفیت ها : پزشکی ۷ نفر

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، بورسا، بالیکسیر

 

 

 

 • دانشگاه کجاالی : 

 

تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۰ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال (هزینه حواله بانکی) + ۳۰۰ لیر ترکیه

مراکز آزمون : کجاالی

 

 • دانشگاه آک دنیز:

 

تاریخ آزمون : ۱۶ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۱ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال(هزینه حواله بانکی) + ۲۰۰ لیر ترکیه

ظرفیت ها :  پزشکی ۱۵ نفر، دندانپزشکی ۷ نفر

مراکز آزمون : وان، آنکار، استانبول، آنتالیا

 

 • دانشگاه یلدیزتکنیک :

 

تاریخ آزمون : ۲۴ اردیبهشت ۹۶

 

 • دانشگاه الوداغ:

 

تاریخ آزمون: ۱۶ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۱ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال(هزینه حواله بانکی) + ۶۰ دلار ترکیه

ظرفیت ها :  پزشکی ۴۰ نفر

مراکز آزمون : وان، بورسا

 

 • دانشگاه کارادنیز :

 

تاریخ آزمون: ۱۷ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۱ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال(هزینه حواله بانکی) + ۲۰۰ لیر ترکیه

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول ، وان، ازمیر، آنتالیا، بورسا، ادیرنه، قاضی ان تب، هاتای ، مرسین ، ترابزون

 

 • دانشگاه چکوراوا:

 

تاریخ آزمون: ۱۰ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۲۱ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال(هزینه حواله بانکی) + ۲۵۰ لیر

ظرفیت ها :

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول ، وان

 

 • دانشگاه مارمارا:

 

تاریخ آزمون: شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک : ۱۴ فروردین ۹۶

 

 • دانشگاه ۱۹ ماییس سامسون:

 

تاریخ آزمون: شنبه ۲ اردیبهشت ۹۶
آخرین مهلت تحویل مدارک :۲۱ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال(هزینه حواله بانکی) + ۲۰۰ لیر ترکیه

ظرفیت ها :

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، سامسون، وان، قاضی ان تپ، هاتای، ادیرنه

 

 • دانشگاه استانبول:

 

تاریخ آزمون: شنبه ۹ اردیبهشت ۹۶

آخرین مهلت تحویل مدارک :۲۱ اسفند ۹۵

هزینه ثبت نام : یک میلیون ریال(هزینه حواله بانکی) + ۲۵۰ لیر ترکیه

ظرفیت ها : دندانپزشکی ۵ نفر، پزشکی ۲۵ نفر، داروسازی  ۱۰ نفر

مراکز آزمون : آنکارا ، استانبول، ارزروم، وان، قاضی ان تپ، ترابزون، ادیرنه

برای مطالعه اطلاعات این صفحه لازم است که عضو کانون باشید. اگر عضو هستید لطفا وارد شوید، اگر هم عضو نیستید از فرم زیر می توانید برای ثبت نام در کانون استفاده کنید.