فرسودگی و کمبود شدید تجهیزات آزمایشگاهی در دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: این دانشگاه با مشکل فرسودگی و کمبود شدید تجهیزات آزمایشگاهی مواجه است.

به گزارش مهر ، محمود مدرس هاشمی گفت: با تمام مشکلات و کمبودهای بودجه ای موجود طی ۴ سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات آزمایشگاهی در این دانشگاه خریداری شده است.

وی افزود: این دانشگاه به شدت با مشکل فرسودگی و کمبود تجهیزات آزمایشگاهی مواجه است.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: برای تامین تجهیزات لازم آزمایشگاهی در این دانشگاه نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه هستیم.

هاشمی تاکید کرد: این دانشگاه با کمبود تجهیزات آزمایشگاهی حوزه آی تی مواجه است.

برای مطالعه اطلاعات این صفحه لازم است که عضو کانون باشید. اگر عضو هستید لطفا وارد شوید، اگر هم عضو نیستید از فرم زیر می توانید برای ثبت نام در کانون استفاده کنید.