استفاده از ظرفیت کل اساتید در مشاوره پایان نامه های پیام نور

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور گفت: همه مراکز آموزشی لازم است از ظرفیت کل اعضای هیأت علمی در راهنمایی و مشاوره دانشجویان بهره مند شوند.

به گزارش دانشگاه پیام نور، ابوالفضل فراهانی در آستانه سال تحصیلی جدید ضمن تاکید بر ضرورت رعایت قوانین افزود: مدیران گروه های آموزشی لازم است در توزیع پایان نامه ها، معرفی تخصص اساتید و ایجاد زمینه دسترسی دانشجویان به اساتید اهتمام بیشتری داشته باشند، قابل قبول نیست که استادی خارج از قواعد متعارف تعداد قابل توجهی پایان نامه را برای راهنمایی عهده دار شود در حالی که عضو دیگری محروم از حداقل های مسئولیت راهنمایی و مشاوره باشد.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری مراکز آموزشی کل دانشگاه مجاز به افزودن مدرسین مدعو نسبت به سال گذشته نیستند و حتما باید تعداد مدرسین مدعو روند کاهشی نیز داشته باشند.

فراهانی ادامه داد: هیچ مرکزی مجاز به ارائه درس به عضو غیر علمی یا مدرس مدعو نخواهد بود مگر اینکه کل ساعات تدریس اعضای تمام وقت آن مرکز تکمیل شده باشد.

وی ادامه داد: کارشناسان آموزش و برنامه ریزی موظف به رعایت مقررات و رعایت سقف تعداد پایان نامه های قابل ثبت هستند.

برای مطالعه اطلاعات این صفحه لازم است که عضو کانون باشید. اگر عضو هستید لطفا وارد شوید، اگر هم عضو نیستید از فرم زیر می توانید برای ثبت نام در کانون استفاده کنید.