دانشگاه های کردستان و آلبورگ دانمارک تفاهم نامه امضا کردند

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ دانشگاه کردستان و دانشگاه آلبورگ کشور دانمارک در راستای توسعه فعالیت های علمی و آموزشی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، این تفاهم نامه با محوریت همکاری‌های تحقیقاتی، تبادل دانشجو و هیات‌علمی میان دانشکده انرژی دانشگاه آلبورگ دانمارک و دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان امضا شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه دانشگاه آلبورگ تعهد کرده است که سالانه از دو دانشجوی دکتری فعال دانشگاه کردستان در حوزه انرژی برای فرصت مطالعاتی شش ماهه حمایت مالی کند.

هر دو دانشگاه توافق کرده اند که دانشجویان دکتری معرفی شده برای تحصیل در مقطع دکتری از پرداخت شهریه تحصیلی معاف شوند.

براساس این تفاهم نامه تعیین شد که هر دو دانشگاه در زمینه تبادل اعضای هیات علمی و محققان همکاری داشته باشند و سالانه هزینه اقامت دو نفر از محققان مهمان را تامین کنند.

هر دو دانشگاه توافق کرده اند در انجام پروژه های تحقیقاتی، اختراعات و مقالات مشترک همکاری داشته باشند و به عنوان همکار در پروژه‌های تحقیقاتی اروپایی مشارکت داشته باشند.

برای مطالعه اطلاعات این صفحه لازم است که عضو کانون باشید. اگر عضو هستید لطفا وارد شوید، اگر هم عضو نیستید از فرم زیر می توانید برای ثبت نام در کانون استفاده کنید.