بررسی علت فوت دانشجوی دانشگاه تهران از سوی پزشکی قانونی

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ رئیس دانشگاه تهران گفت: موضوع علت فوت دانشجوی این دانشگاه در اختیار پزشکی قانونی است و در این نهاد در حال بررسی است.

به گزارش مهر ، محمود نیلی احمدآبادی  گفت: هنوز از سوی مراجع قانونی موضوعی درخصوص علت فوت دانشجوی دانشگاه تهران به این دانشگاه اعلام نشده است و این موضوع در اختیار پزشکی قانونی است.

وی افزود: پزشکی قانونی باید پس از بررسی های لازم موضوع علت فوت دانشجوی این دانشگاه را اعلام کند.

رئیس دانشگاه تهران تاکید کرد: تاکنون از سوی پزشکی قانونی به دانشگاه در این زمینه اطلاعی داده نشده است.

به گزارش مهر، ظهر روز سه شنبه ۳۱ مردادماه سال ۹۶ دانش آموخته پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران از یکی از ساختمان های این دانشکده سقوط کرد که این حادثه منجر به فوت وی شد.

برای مطالعه اطلاعات این صفحه لازم است که عضو کانون باشید. اگر عضو هستید لطفا وارد شوید، اگر هم عضو نیستید از فرم زیر می توانید برای ثبت نام در کانون استفاده کنید.