لیست دانشگاههای ترکیه که مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران است

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ لیست دانشگاههای ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران :

دانشگاه استانبول (دانشکده های جراح پاشا و چاپا)Istanbul University
دانشگاه حاجت تپه Hacettepe Universiesi
دانشگاه آنکارا Ankara Universitesi
دانشگاه آناتولی (Anadolu Universitesi (University of Anatolia
دانشگاه ۹ ایلول (دوقوز ایلول)(Dokuz Eylul Universitesi (9th sept. University
دانشگاه غازی Gazi Universitesi
دانشگاه اژه (Ege University (Aegean University
دانشگاه عثمان غازی Osmangazi University
دانشگاه مرمره Marmara University
دانشگاه چکورووا Cukurova University
دانشگاه اولوداغ Uludag University
دانشگاه کارادنیز Karadeniz Technical University
دانشگاه ۱۹ مایس سامسون ( Ondoks Mayis University ( Samsun University
دانشگاه تراکیا Trakya University
دانشگاه سلجوق Selcuk University
دانشگاه فاتح Fatih University
دانشگاه خاورمیانه آنکارا Middle East University (در رشته‌های علوم پایه پزشکی)

برای مطالعه اطلاعات این صفحه لازم است که عضو کانون باشید. اگر عضو هستید لطفا وارد شوید، اگر هم عضو نیستید از فرم زیر می توانید برای ثبت نام در کانون استفاده کنید.