مشارکت دانشجویان علوم پزشکی وارستگان در بازسازی منزل یک خانواده بی‌بضاعت

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ اعضای “کانون خیریه تبسم” دانشگاه علوم پزشکی وارستگان در بازسازی منزل یک خانواده بی‌بضاعت در یکی از روستاهای تربت جام مشارکت کردند.

به گزارش مفدا وارستگان، پس از اطلاع اعضای “کانون خیریه تبسم” دانشگاه علوم پزشکی وارستگان از مشکلات خانواده‌ای بی بضاعت در حاشیه شهرستان تربت جام، اعضای این کانون اقدام به تامین وجه مصالح ساخت و ساز برای معماری که پذیرفته بود رایگان برای این خانواده تعمیرات خانه را انجام دهد، کردند.

گفتنی است، سرپرست این خانواده دچار بیماری شدید بود، همچنین یکی از فرزندان خانواده نیز دچار معلولیت جسمی، حرکتی و روانی بود که به همت اعضای نیک اندیش کانون خیریه تبسم وارستگان، خرابی قسمت‌هایی از منزل برطرف و حمامی برای این خانواده در منزلشان درست شد.

برای مطالعه اطلاعات این صفحه لازم است که عضو کانون باشید. اگر عضو هستید لطفا وارد شوید، اگر هم عضو نیستید از فرم زیر می توانید برای ثبت نام در کانون استفاده کنید.