راه اندازی کمپین دانشجویی برای مبارزه با دخانیات در دانشگاه تهران

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه  _  رئیس دانشگاه تهران گفت: برنامه داریم با همکاری دانشجویان کمپین هایی در زمینه مبارزه با دخانیات در دانشگاه تهران راه اندازی کنیم.

به گزارش مفدا به نقل از مهر محمود نیلی احمدآبادی، با اعلام این خبر گفت: شورای برنامه ریزی دانشگاه عاری از دخانیات میان دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه، معاونان دانشجویی دو دانشگاه روسای این شورا هستند و قرار است در این شورا دیگر مدیران دانشگاه نیز فعالیت کنند، افزود: هدف از راه اندازی این شورا استفاده از ظرفیت دانشجویان برای جلوگیری از مصرف دخانیات است.

رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: برنامه داریم با راه اندازی این شورا کمپین های فعالی با حضور دانشجویان در قالب گروه های مردم نهاد در زمینه جلوگیری از مصرف دخانیات راه اندازی کنیم.

برای مطالعه اطلاعات این صفحه لازم است که عضو کانون باشید. اگر عضو هستید لطفا وارد شوید، اگر هم عضو نیستید از فرم زیر می توانید برای ثبت نام در کانون استفاده کنید.