افتخارآفرینی اعضای انجمن علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نهمین المپیاد دانشجویان

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه  _  دبیر و عضو شورای مرکزی انجمن علمی رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نهمین المپیاد دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی مقام‌های اول و سوم حیطه نظام سلامت را کسب کردند.

به گزارش مفدا لرستان، “زهرا اسدی پیری” دبیر انجمن علمی رشته بهداشت عمومی رتبه اول و “راضیه باجولوند” عضو شورای مرکزی این انجمن در حیطه مدیریت نظام سلامت، رتبه سوم نهمین المپیاد دانشجویان علوم پزشکی کلان منطقه ۴ آمایشی را کسب کردند.

گفتنی است، این المپیاد پنجم خرداد ماه در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان ضمن تبریک به این دانشجویان، توفیق روزافزون برای ایشان از قادر متعال خواستار شده است.

برای مطالعه اطلاعات این صفحه لازم است که عضو کانون باشید. اگر عضو هستید لطفا وارد شوید، اگر هم عضو نیستید از فرم زیر می توانید برای ثبت نام در کانون استفاده کنید.