کاهش آمار تخلفات موسسات اعزام دانشجو

انجمن دانشجویان ایرانی مقیم ترکیه _ رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: حدود ۱۶۰ موسسه اعزام دانشجو وجود دارد و با پیگیری‌های صورت گرفته و اطلاع‌رسانی‌ها، آمار تخلفات موسسات اعزام دانشجو به خارج کمتر شده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مجتبی صدیقی در خصوص آخرین وضعیت موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور گفت: فعالیت موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور به صورت مستمر در کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاه های مختلف ارزیابی می شود.

وی ادامه داد: طی ۳ الی ۴ سال اخیر مجوز جدیدی برای موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور صادر نشده است و به تازگی بررسی درخواست ها آغاز شده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: حدود ۱۶۰ موسسه اعزام دانشجو وجود دارد که تعدادی از این موسسات یا خودشان فعالیت شان را قطع کرده اند و یا در بررسی ها به دلیل تخلفات، سلب مجوز شده اند.

وی ادامه داد: اگر موسسه ای در بررسی ها تخلف کرده باشد، ابتدا به آن تذکر و اخطار داده می شود و سپس مجوز آن موسسه به صورت موقت سلب شده و بعد از آن، سلب مجوز دایم اعمال می شود.

صدیقی خاطرنشان کرد: به نسبت گذشته و با پیگیری های صورت گرفته و اطلاع رسانی ها، آمار تخلفات موسسات اعزام دانشجو به خارج کمتر شده و اعتراضات اولیاء دانشجویان کاهش یافته است، امیدواریم مسیر نظارت و کنترل جدی تر دنبال کنیم.

برای مطالعه اطلاعات این صفحه لازم است که عضو کانون باشید. اگر عضو هستید لطفا وارد شوید، اگر هم عضو نیستید از فرم زیر می توانید برای ثبت نام در کانون استفاده کنید.